Теодор

Заместник председател

 

Росица

Председател

 

Алекс

Секретар


 

Василен

Медия и комуникации

 

Вилдана

Спорт и туризъм

 

Моси