Ние сме член на:

 EРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА ГЛУХИ МЛАДЕЖИ (ЕСГМ)

СВЕТОВНАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА ГЛУХИ МЛАДЕЖИ НА СЕКЦИЯ               (СФГМ)

 

НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ (НМФ)

 СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ              (СГБ)

 Сътрудничество:Партньори и спонсори: