2020г.

17. - 19. януари

Младежко съвещание на МОСГБ в Ямбол


29. януари

Младежки - мини семинар „Немската система по отношение на услугите към глухите хора” на Дани Канал (гост - лектор), гр. София в клуб на РО


28. януари - 02. февруари

Зимен лагер в Пампорово на МОСГБ с подслов „Никой не може да ни спре!“


02. февруари

Младежки - мини семинар „Немската система по отношение на услугите към глухите хора” на Дани Канал (гост - лектор), гр. Пловдив в клуб на РО


21. март

Национален пролетен бал и Мис &  Мистър "Тишина" България на СГБ и МОСГБ в гр. Ямбол


Април

Младежко съвещание на МОСГБ


Май

Младежки семинар и уъркшоп на МОСГБ


Юли

Юношески лагер на ЕСГМ в Австрия


Юли

Младежки лагер и Генерална асамблея на ЕСГМ в Турция


Август/Септември

Летен лагер на МОСГБ


Октомври/Ноември

Национален младежки семинар и Национално отчетно изборно- събрание на МОСГБ