ЗА НПО

През ноември 2008 г. Националното Общо събрание младите глухи в България, взима решение с мнозинство на регионалните млади делегати, че МОСГБ ще бъде под шапката на СГБ.

СГБ е най-дългогодишна организация за хората с увреждания в България (основана е през 1934 г.). 

МОСГБ е младежката организация към СГБ и е фокусирана върху младежи ползващи жестов език в България. В нашата национална младежка организация е съставена от членове между 18 и 35 години. Приветстваме всички (независимо от статуса на слуха), които могат да "говорят" български жестов език. Активни сме в различни международни и национални мрежи, отворени сме към нови  връзки и контакти с всички, които се докосват до нашия свят.


Нашето лого показва три лица, защото комуникацията се нуждае от много хора, за да обменят различните си мнения. По време на комуникацията можем да увеличим образователното си ниво. В младежката възраст образованието е важен ключ за целия живот. Главите на хората представляват основните човешки ценности вяра, надежда и любов. В долната част можем да видим буквата „M“ и те представляват три основни стълба на действие (СГБ, МОСГБ и МРОГ, които работят заедно. Логото символизира единството на младите хора в България. Цветният тюркоаз е цветът на глухата общност.


ВИзия

Визията на МОСГБ е:

 

- Работа с други различни младежки организации

- Осъзнаване важността на  жестомимичния език

- Разрешаване на  проблеми, диалог и споделяне на опит между младите и възрастните

- Покриване на образователните дефицити на младите хора

- Предлагане повече развлекателни дейности за всички (хоби)

- Насърчаване на информираността 

-Подпомагане на самоопределянето и себеоценката


КАКВО Е ЕЗИКА НА жестовете?

Българският жестомимичен език е бил независим език със собствена граматика - който все още не е признат в България като език. Този език съдържа различни езикови елементи и термини. В допълнение към жестовия език, голяма роля има езика на тялото, изражението на лицето и артикулацията на устата. Паралелната употреба на различни езикови елементи означава, че езикът на знаците е много сложен, но е много визуален и лесен за разбиране от приятели и роднини. Комуникацията е различна от   звуково ориентираните езици защото е през очите, а не през ушите.

 

В България този език се ползва от приблизително 120.000 души (с възходяща тенденция), поради което се разглежда като културно и езиково малцинство в обществото.


МЕЖДУНАРОДНен ли е ЕЗИКа НА жестовете?

Не, в България има няколко диалекта и много вариации на езикови термини. Всяка страна има свой собствен език, като много от тези езици имат общ произход. Следователно те до известна степен са подобни. За конгреси или международни обмени използваме опростен език (вж. Английски език), който възпроизвежда силни тела и форми (емблематичност) с различни смесени термини от различни национални жестови езици. Тъй като термините се различават динамично в зависимост от използването им, международният език на знаците не може да се изучава на теория. Ще трябва да пътувате много и да се свържете с други хора. Международния жестов език не е признат като официален език.


МОГАТ ЛИ ДА ГОВОРЯТ ГЛУХИте ХОРА?

В обществото има огромно разнообразие от глухи хора, така че има хора сред нас, които могат да говорят! Това зависи от различни фактори. Ако има ситуация, в която глух човек говори, бихме искали да отбележим, че проблемите с комуникацията все още могат да възникнат. Голяма част от глухите игнорират думите или не разбират какво чуват. Има хора, които са рехабилитирани от много рано и се справят по-добре от други. Комуникацията е по-добра между двама, отколкото в група.

 

Така че не можете да сбъркате:

 

- За комуникация без бариери без недоразумения: говорете езика на знаците.

- Водете писмена комуникация (мобилен телефон или хартия / химикалка).

-Групови срещи, семинари, събития: винаги изисквайте жестовод, както подобава.


КАКВО НЕ МОЖЕМ Да ПРАВИМ?

 

 

Ние можем да правим всичко като вас! Единственото, което не можем е да чуваме!


ОЩЕ ВЪПРОСИ?

 

Използвайте нашата форма за контакт или ни пишете имейл: team (at) mosgb.org*

* Заменете защитата от спам (в) с @