Членство

МОСГБ имат дванадесет регионални сектора в най-големите градове в страната, където могат да постъпват пълноправни членове на СГБ. Членове от 16 до 35 г. се представят в РМС (районен младежки съвет). От тях, чрез гласуване се избира ръководство. Всяка година като делегати в Националното младежко общо събрание, се изпращат по двама представители от регион. В процес на демокрация, делегираните членове решават различни казуси постъпили в МОСГБ. Приема се отчет за извършени дейности и се одобрява бъдещия календар  на събития и срещи.

 

Членовете на МОСГБ могат да се присъединят към събития или проекти на СГБ, като неделима част на глухото общество.


София

Пловдив

Варна

Плевен

Шумен

Ямбол


Русе

Стара Загора

Горна Оряховица

Бургас

Дупница

Хасково