Росица

Председател

 

Алекс

Заместник председател

 

Иво

Секретар


 

Василен

Медия и комуникации

 

Моси

 

Тони

Спорт и туризъм


 

Георги

Член

 

Светослав

Член