ЗА НПО

През ноември 2008 г. Националното Общо събрание младите глухи в България, взима решение с мнозинство на регионалните млади делегати, че МОСГБ ще бъде под шапката на СГБ.

СГБ е най-дългогодишна организация за хората с увреждания в България (основана е през 1934 г.). 

МОСГБ е младежката организация към СГБ и е фокусирана върху младежи ползващи жестов език в България. В нашата национална младежка организация е съставена от членове между 16 и 35 години. Приветстваме всички (независимо от статуса на слуха), които могат да "говорят" български жестов език. Активни сме в различни международни и национални мрежи, отворени сме към нови  връзки и контакти с всички, които се докосват до нашия свят.


лого

Нашето лого показва три лица, защото общуването и взимането на решения се нуждае от много хора, които да обменят различните си мнения. По време на комуникацията ние можем да увеличим нивото си на знания и умения. В младежката възраст комуникацията е важен ключ за целия живот. Трите кръга (главите на хората) представляват основните човешки ценности вяра, надежда и любов. В долната част можем да видим буквата „M“ с три основни стълба на действие (СГБ, МОСГБ и МРОГ, които работят заедно. Логото символизира единството на глухите млади хора в България. Цветът тюркоаз е цветът на глухата общност.


ВИзия

Визията на МОСГБ е:

 

- Работа с други различни младежки организации

- Осъзнаване важността на жестовия език

- Разрешаване на  проблеми, диалог и споделяне на опит между младите и възрастните

- Обмен на опит на младите глухи хора в страната и чужбина, чрез неформално образование

- Предлагане на  занимателни и развлекателни  дейности  (хоби)

- Насърчаване на информираността 

- Подпомагане на самоопределянето и себеоценката


КАКВО Е ЕЗИКА НА жестовете?

Българският жестов език е независим език със собствена граматика - който вече е официално е признат в България като самостоятелен език на 21.01.2021 г. Този език съдържа различни езикови елементи и термини. В допълнение към жестовия език, голяма роля има езика на тялото, изражението на лицето и артикулацията на устата. Паралелната употреба на различни езикови елементи означава, че езикът на знаците е много сложен, но е много визуален и лесен за разбиране от приятели и роднини. Комуникацията е различна от звуково ориентираните езици, защото е визуална (приема се през очите), а не линейна (звук-през ушите). 

 

В България този език се ползва от приблизително 120.000 души (с възходяща тенденция), поради което се разглежда като културно и езиково малцинство в обществото.


МЕЖДУНАРОДНен ли е ЕЗИКа НА жестовете?

Не. Всяка страна има свой собствен език, като много от тези езици имат общ произход. Следователно те до известна степен са подобни. За конгреси или международни обмени се използва опростен език (вж. Английски език), който възпроизвежда силни визуални форми (емблематичност) с различни смесени термини от различни национални жестови езици. Тъй като термините се различават динамично в зависимост от използването им, международният език на жестовите не може да се изучава на теория. Ще трябва да пътувате много и да се свържете с други хора. Международния жестов език не е признат като официален език. В България се използва български жестов език, който има няколко регионални диалекта и много понятийни вариации на жеста.


МОГАТ ЛИ ДА ГОВОРЯТ ГЛУХИте ХОРА?

В обществото има огромно разнообразие от глухи хора, така че има хора сред нас, които могат и да говорят! Това зависи от различни фактори. Ако срещнете глух човек, който говори, бихме искали да отбележим, че проблеми с комуникацията все още могат да възникнат. Голяма част от глухите игнорират думите или не разбират какво чуват. Има хора, които са рехабилитирани от много рано и се справят по-добре от други. Комуникацията винаги е по-добра между двама, отколкото в група.

 

Така че не можете да сбъркате:

 

- За комуникация без бариери и без недоразумения: говорете жестов език.

- Водете писмена комуникация (мобилен телефон или хартия).

- Групови срещи, семинари, събития: винаги изисквайте жестов превод, както подобава.


КАКВО НЕ МОЖЕМ Да ПРАВИМ?

 

 

Ние можем да правим всичко като вас! Единственото, което не можем е да чуваме!


ОЩЕ ВЪПРОСИ?

 

Използвайте нашата форма за контакт или ни пишете имейл: team @ mosgb.org