МОСГБ имат дванадесет регионали сектора в най-големите градове в страната, където могат да постъпват пълноправни членове. Членове от 16 до 35 г. се представят в МРОГ (младежка районна организация на глухите). От тях, чрез гласуване се избира ръководство. Всяка година като делегати в Националното младежко общо събрание, се изпращат по двама представители. Там в процес на демокрация, те решават различни казуси постъпили в МОСГБ. Приема се отчет за извършени дейности и се одобрява бъдещия календар със срещи и събития.

 

Членовете на МОСГБ могат да се присъединят към събития или проекти на СГБ, като неделима част на глухото общесво.


София

Пловдив

Варна

Плевен

Шумен

Ямбол


Русе

Стара Загора

Горна Оряховица

Бургас

Дупница

Хасково