· 

2019 г.

Важна информация за Зимен лагер на МОСГБ [...]

Заповядайте на среща с представители на Национален младежки форум [...]

Генерална асамблея на Световната федерация на глухите младежи [...]


Младежки лагер на СФГМ в Париж, Франция [...]

 

Вече сме официални асоциирани членове на Национален младежки форум [...]

Палечка [...]

 


В гр. Пловдив се проведе национална младежка конференция [...]