· 

Лагер за сляпо-глухи младежи 2024

Покана за сляпо-глухи младежи от 18 до 35 години.

В изключителнислучаи може и до 40 години. Следващият лагер за сляпо-глухи ще сепроведе в Германия от 21 до 31 юли 2024 г.,

а таксата за участие е само250 евро. При финансови затруднения, пътните разходи могат да бъдатчастично, или изцяло покрити при поискване. Асистентите могат даидват безплатно, но не получават компенсация. Ако проявяватеинтерес, не се колебайте да се свържете с нас, МОСГБ, до 14 май 2024 г., като ни съобщите Вашето пълно име, дата на раждане и личнакарта или паспорт.