· 

Детски лагер 2022

5-ти детски лагер на СФГМ 2022г.