· 

Erasmus+ project "IN THEIR SHOES"

Хората с увреждания са пълноправни граждани, които се ползват със същите права като останалата част от населението. Те имат активна роля в нашето общество и това важи особено за младите хора с увреждания. Този проект е разработен с основната цел да стимулира социалното приобщаване на младежи с увреждания, както и да създаде мост между различни социални групи и да изгради по-добро взаимно разбиране и диалог чрез използване на бойни изкуства.

 

На тяхно място е проектът Еразъм + КА 1, финансиран от Европейския съюз. Координатор на проекта е Para Taekwondo klub Krijesnice от Хърватия, докато партньорите са ArTeam от България в кооперация със Съюз на глухите в България и Младежка организация към СГБ, Дружеството Млади Европейци от Словения и Асоциация Бабилон Травел (АБТ) от Румъния.

 

Участваха: Росица Караджова, Силвана Павлова, Алекс Йорданов, Александър Йорданов, Габриела Спасова, Катя Русева, Иво Ласонов и Меги Капитанова