· 

Проект в София

След първата среща на ЕСГМ Образователен семинар в Литва, следващата среща се провежда в нашата прекрасна страна, София.

Тук можете да видите магията и резултатите. Не пропускайте следващата възможност, бъдете следващият участник в други проекти. Бъдете активен!