· 

Младежки лагер

Тазгодишният младежки лагер на ЕГСМ ще се проведе съвсем скоро - от 10 до 20 август 2023 г. в Лисабон, Португалия. Темата на лагера ще бъде свързана с изменението на климата на нашата планета. С всички младежи участници ще бъдат изследвани много различни гледни точки в различни области. Събитието включва и участие в ГА на ЕГСМ като наблюдатели, което е уникална възможност да видите как работят органите на ЕСГМ в процеса на тяхната дейност.

 

Участието в цялото събитие ще Ви струва 400 €, като таксата може да бъде по-ниска, ако кандидатстването по проекта Еразъм+ е успешно и предлага допълнителна финансова подкрепа за Вашите полети. Разходите за културната вечер, местния транспорт в България/Португалия и полетите са за Ваша сметка.

 

Поканата за младежи участници (само за лица на възраст между 18 и 30 години) е за трима до петима младежи и кандидатстването приключва на 20 април 2023 г. Не забравяйте да ни изпратите имейл, за да получите повече информация относно кандидатстването, процесът на подбор и допълнителна информация.