· 

ГА НМФ

В гр. Пловдив се проведе национална младежка конференция