· 

Генерална асамблея на СФГМ

На 21-ви и 22-ри юли 2019 в Париж, Франция