· 

Младежки лагер на СФГМ

От 14-ти до 20-ти юли 2019г в Париж, Франция